Adventní roráty u sv.Ludmily

Po celý advent v úterý a ve čtvrtek v 6 hodin ráno jsou u oltáře Panny Marie slouženy rorátní mše sv. Srdečně zveme.