Adventní zpověď

Příležitost ke svátosti smíření je ve všední dny zpravidla půl hodiny před začátkem mše svaté.  V případě, že je kněz nepřítomen ve zpovědníci přede mši, je možné se v sakristii domluvit na jiný termín.

Před vánočními a velikonočními svátky je zpravidla zvýšený zájem o svátost smíření. Proto budeme u sv. Ludmily zpovídat dodatečně

V SOBOTU 16. PROSINCE A V NEDĚLI 17. PROSINCE OD 14:00 DO 16:20.

Je to nabídka hlavně pro ty penitenty, kteří z pracovních a jiných závažných důvodů nemohou přijít ke zpovědi ve všední dny.