Nedělní varhanní recitál Martina Moudrého

Přijměte pozvání na varhanní recitál Martina Moudrého. Koncert se koná v neděli 8. 12. v 19:00 v kostele sv. Ludmily, pořadatelem je Konzervatoř Jana Deyla. Na programu zazní dvě nejrozsáhlejší varhanní díla Maxe Regera: op. 73 (Variace a fuga na originální téma fis moll) a op. 127 (Introdukce, passacaglia a fuga e moll). Vstupné dobrovolné.

Celý článek

Roráty 2019

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily zve na rorátní mše sv., na nichž zazní nejen barokní adventní zpěvy v podání Svatoludmilské scholy. Roráty se konají každé úterý a čtvrtek během adventní doby (od 3. prosince) od 6.00. Poslední roráty proběhnou na Štědrý den v 8.00. Po každé rorátní mši následuje společná snídaně v sakristii.

Celý článek

Červená středa 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 od 17:30 proběhne chvíle modlitby před kostelem sv. Ludmily za pronásledované křesťany. Společně se pomodlíme Otče náš, Zdrávas Maria a zazpíváme si Svatováclavský chorál. Vstupní schodiště do kostela rozsvítíme červenými svícemi. Zveme všechny lidi dobré vůle, aby se k nám připojili v den, kdy si svět připomíná osoby pronásledované pro […]

Celý článek

Koncert Pavla Černého v neděli 22. září 2019

Srdečně vás zveme na varhanní koncert Pavla Černého v rámci cyklu Nedělní varhanní hudba, který se uskuteční v neděli 22. září 2019 od 18.30. Uslyšíte skladby Johanna Sebastiana Bacha, Charlese-Marie Widora, Césara Francka, Vojtěcha Říhovského, Maxe Regera a improvizaci Pavla Černého. Vstupenky na koncert budou k dispozici na místě po 150 Kč, pro seniory za 100 Kč. Kompletní program

Celý článek

Tři připomenutí historie kostela a farnosti během srpna 2019

V úterý 6. srpna na svátek Proměnění Páně na hoře Tábor vzpomeneme při mši sv. v 16.30 na tři ředitele kůru našeho chrámu: věhlasného pěvce Prozatímního a poté Národního divadla, přítele Bedřicha Smetany Karla Čecha, hudebního skladatele především chrámové hudby a pedagoga Vojtěcha Říhovského a rovněž skladatele a vynikajícího varhanního improvizátora Josefa Trumpuse. Každý z nich působil […]

Celý článek