Život naší farnosti od 25.neděle v mezidobí ke 26.neděli v jubilejním roce naší sv.Ludmily…

V pondělí je památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze a Pavla Chong Ha-sanga a druhů, korejských mučedníků. V úterý je svátek sv.Matouše, apoštola a evangelisty. Ve čtvrtek je památka sv. Pia z Petrarciny, kněze a v sobotu je sobotní památka Panny Marie. Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech ve spolupráci s naší farností […]

Celý článek

Život naší farnosti o jubileu sv.Ludmily od 23.neděle v mezidobí ke dvacáté čtvrté…

Dnes 5.9. v 19 hodin velkým koncertem na náměstí Míru otevíráme slavnosti sv. Ludmily. Všechny Vás co nejsrdečněji zveme. Celý program je uvedený na plakátech i stránkách farnosti. Buďte našimi hosty. Zveme Vás na národní pouť na Tetín u Berouna v sobotu 18.9.Plánujeme zajistit autobus. Odjezd by byl v 8 hodin od našeho kostela. Prosíme […]

Celý článek

Život naší farnosti od slavnosti Nanebevzetí Panny Marie ke 22.neděli v mezidobí v jubilejním roce sv.Ludmily…

V pátek 20.8. je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, v sobotu památka sv.Pia X., papeže. Příští neděle je 21.v mezidobí. Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin. Kostel je pravidelně otevřený od 11 hodin do odpolední mše sv. V úterý 24.8. je […]

Celý článek

Život naší farnosti od 19. neděle v mezidobí ke slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v jubilejním roce sv. Ludmily…

Pořad bohoslužeb během léta se nemění. V neděli zůstávají mše sv. v 9, v 11 a 16.30 hodin. Kostel je pravidelně otevřený od 11 hodin do odpolední mše sv. V pondělí je svátek sv.Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy. V úterý je svátek sv.Vavřince, jáhna a mučedníka. Ve středu sv.Kláry a v […]

Celý článek