Život naší farnosti od slavnosti Nejsvětější Trojice k 11.neděli v mezidobí

V úterý 9.června ve 21 hodin Vás zveme na děkovnou a prosebnou bohoslužbu pod širým nebem před kostelem sv. Ludmily. Všechny informace najdete na vývěsce a na našem farním webu. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. V pátek je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, mučednice. V sobotu je památka sv.Antonína. Příští neděle je 11.v […]

Celý článek

Život naší farnosti od Svatodušních svátků k slavnosti Nejsvětější Trojice…

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, ve středu památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka. Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. V pátek je První pátek v měsíci a my se opět vracíme ke krásné tradici  modliteb […]

Celý článek

Život naší farnosti od 7.neděle velikonoční k slavnosti Seslání Ducha Svatého

Dnes je světový den modliteb za sdělovací prostředky. V úterý je památka sv. Filipa Neriho, kněze,a v sobotu je památka sv. Zdislavy. Každý den, kromě neděle, je po odpolední mši svaté Májová pobožnost. Příští neděle je Hod Boží Svatodušní. V  sobotu 30.5. v 16.30 hodin, v den Vigilie Svatodušních svátků, budeme ve farnosti prožívat křty […]

Celý článek