Život farnosti od 13.neděle ke čtrnácté…

Dnes si připomínáme 120 let od narození kardinála Františka Tomáška. Ve středu oslavíme svátek sv.Tomáše, apoštola, ve čtvrtek je památka sv.Prokopa, je to v předvečer Slavnosti sv.Cyrila a Metoděje. Mše sv. v 16.30 hodin bude sloužena u bočního oltáře sv.Cyrila a Metoděje v pravé chrámové lodi. V pátek je  Slavnost sv.Cyrila a Metoděje, zároveň je […]

Celý článek

Život farnosti od 12.neděle v mezidobí ke 13.neděli

Dnes v 11 hodin v naší farnosti prožíváme 1.svaté přijímání. 8 dětí poprvé přistoupí ke Stolu Páně.Prosíme, pamatujme na ně ve své modlitbě. Zítra, v pondělí je Slavnost Narození sv.Jana Křtitele. V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Slavná mše sv. je jako obvykle v 16.30 hodin a po ní následuje modlitba litanií k Srdci […]

Celý článek

Život naší farnosti od Slavnosti Nejsvětější Trojice až k 12.neděli v mezidobí,kdy bude první svaté přijímání dětí…..

Dnes v 18.30 hodin je druhý festivalový koncert Nedělní hudba u sv.Ludmily. Za naše varhany usedne brněnský varhaník Petr Rajnoha. Zazní skladby  Josefa Kličky, Vítězslava Nováka, Františka Musila, Zdeňka Pololáníka a Petra Ebena. Přijďte a pozvěte své přátele. Ve středu je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, Čecha, který se stal prvním světcem v USA. Ve čtvrtek […]

Celý článek

Život farnosti od 7. neděle velikonoční ke Svatodušním svátkům

V pondělí je památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve středu památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka. Ve čtvrtek  slavíme SLAVNOST SV.NORBERTA, zakladatele našeho premontstrátského řádu. Přijměte pozvání k nám na Strahov, kde v 10 hodin náš opat Daniel bude slavit mši sv. a pak večer v 18 hodin bude sloužena slavná bohoslužba panem kardinálem Dominikem […]

Celý článek

Život naší farnosti od 6.neděle velikonoční k sedmé…

PODĚKOVÁNÍ za NOC Kostelů Letošní Noc kostelů se již tradičně povedla. Děkujeme celému týmu paní Beatrix za vynikající organizaci. Velký dík patří všem interpretům a milým farníkům, kteří se zapojili do této akce.Pán Bůh zaplať! Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ a zároveň v naší farnosti EUCHARISTICKÝ DEN. Mši sv. v 16.30 hodin bude sloužit […]

Celý článek