Život farnosti od 12.neděle v mezidobí ke 13.neděli

Dnes v 11 hodin v naší farnosti prožíváme 1.svaté přijímání. 8 dětí poprvé přistoupí ke Stolu Páně.Prosíme, pamatujme na ně ve své modlitbě. Zítra, v pondělí je Slavnost Narození sv.Jana Křtitele. V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Slavná mše sv. je jako obvykle v 16.30 hodin a po ní následuje modlitba litanií k Srdci […]

Celý článek

Život naší farnosti od Slavnosti Nejsvětější Trojice až k 12.neděli v mezidobí,kdy bude první svaté přijímání dětí…..

Dnes v 18.30 hodin je druhý festivalový koncert Nedělní hudba u sv.Ludmily. Za naše varhany usedne brněnský varhaník Petr Rajnoha. Zazní skladby  Josefa Kličky, Vítězslava Nováka, Františka Musila, Zdeňka Pololáníka a Petra Ebena. Přijďte a pozvěte své přátele. Ve středu je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, Čecha, který se stal prvním světcem v USA. Ve čtvrtek […]

Celý článek

Život farnosti od 7. neděle velikonoční ke Svatodušním svátkům

V pondělí je památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve středu památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka. Ve čtvrtek  slavíme SLAVNOST SV.NORBERTA, zakladatele našeho premontstrátského řádu. Přijměte pozvání k nám na Strahov, kde v 10 hodin náš opat Daniel bude slavit mši sv. a pak večer v 18 hodin bude sloužena slavná bohoslužba panem kardinálem Dominikem […]

Celý článek

Život naší farnosti od 6.neděle velikonoční k sedmé…

PODĚKOVÁNÍ za NOC Kostelů Letošní Noc kostelů se již tradičně povedla. Děkujeme celému týmu paní Beatrix za vynikající organizaci. Velký dík patří všem interpretům a milým farníkům, kteří se zapojili do této akce.Pán Bůh zaplať! Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ a zároveň v naší farnosti EUCHARISTICKÝ DEN. Mši sv. v 16.30 hodin bude sloužit […]

Celý článek

Život farnosti v dalších májových dnech

V úterý si připomeneme svátek sv.Matěje, apoštola. Ve čtvrtek je svátek sv.Jana Nepomuckého. Ve středu 15.5. , v předvečer svátku sv.Jana Nepomuckého je v 17 hodin mše sv. v katedrále a po  skončení  průvod k  soše Sv. Jana na Karlův most. Vrcholem pak bude barokní slavnost na vodě Navalis. Srdečně zveme k této již tradiční události. […]

Celý článek

 Pozvání na festival

Přijměte pozvání na 1. ročník festivalu „Nedělní varhanní hudba“ do kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech v Praze. První koncert bude 19. května 2019, na kterém bude účinkovat varhanní mistr Jakub Janšta. Další koncerty tohoto cyklu budou následovat takto: června brněnský varhaník Petr Rajnoha září Pavel Černý října Jaroslav Tůma přednese závěrečný koncert Začátek koncertu bude […]

Celý článek