První pátky

Každý první pátek v měsíci je od 14:00 hodin eucharistický výstav. Od 15:00 hodin zveme na modlitbu korunky k Božímu milosrdenství. Od 15:30 hod. začíná společná adorace za nová kněžská a řeholní povolání, v jejímž vedení se střídají řeholní společenství, seminaristé, katolická hnutí a rodiny. Od 16:30 hod. následuje mše svatá, kterou slouží naši biskupové. […]

Celý článek

Náboženství 2015/2016

Výuka náboženství ve školním roce 2015/2016 bude probíhat od října: Mladší a po domluvě i starší školní děti – čtvrtek 16.30 – 17.15 na faře v Jugoslávské ulici. Vyučuje P. Stanislav. Ministranti – úterý, mše sv. + 17.15-18.00 ministranská schůzka – P. Zachariáš

Celý článek

Pravidelné pastorační aktivity

Pastorační aktivity (náboženství, příprava na biřmování, příprava na křest, schola aj.) budou probíhat od 1. října 2015. Pravidelný rozpis pro školní rok 2015/2016 najdete v rubrice PASTORAČNÍ AKTIVITY. Pozvánky na jednorázové farní aktivity A jejich popis (farní den deskových her, rekolekce, mikulášská, výroba adv. věnců apod.) najdete v rubrice AKCE. Pravidelně v naší farnosti probíhají […]

Celý článek

Poutní slavnost sv. Ludmily

Ve středu 16. září, na svátek sv. Ludmily, patronky našeho kostela, Vás zveme na poutní mši svatou, která začne v 16:30. Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté bude P. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., ředitel kurie arcibiskupství pražského, bývalý farář u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech.

Celý článek

Úřední hodiny farní kanceláře u sv. Ludmily (Jugoslávská 27)

pondělí, středa: 9:00–12:00 a 13:00-15:00 úterý, čtvrtek: 9:00-12:00 Pokud se chystáte navštívit farní kancelář, prosíme o dřívější telefonický kontakt nebo domluvu schůzky na konkrétní termín, může nastat situace, že z důvodu jiných pastoračních povinnosti (pohřeb, zaopatřování nemocných) ve farní kanceláři nebudeme. Během letních prázdnin je farní kancelář mimo provoz. Kněze můžete kontaktovat osobně v kostele […]

Celý článek