Bohoslužby o letních prázdninách

V červenci a srpnu nebude nedělní mše svatá v 9.00 hod. Další bohoslužby podle plánu:

pondělí – 16.30

úterý – 16.30

středa 16.30

čtvrtek 16.30

pátek – 16.30∗

sobota – 16.30

neděle – 11.00, 16.30

∗na první pátek v měsíci od 14.00 eucharistický výstav, v 15.00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství, od 15.30 adorace za nová kněžská a řeholní povolání, od 16.30 mši svatou v červenci bude celebrovat otec biskup Karel Herbst SDB.

Modlitba se zpěvy z Taizé bude pokračovat po letních prázdninách, vždy poslední neděli v měsíci od 20.00 hod.