Bohoslužby o Velikonocích u sv. Ludmily

Zelený čtvrtek: v 16:30 mše sv. na památku Večeře Páně

20:00 – 22:00 bdění v Getsemanské zahradě

Velký pátek (sbírka na Svatou zemi): 9:00 – 15:00 bdění v Getsemanské zahradě

15:00 – 16:00 Křížová cesta

16:00 – 16:20 První den Novény k Božímu milosrdenství

16:30 – 18:00 obřady Velkého pátku

18:00 – 19:30 bdění u Božího hrobu

Bílá sobota: 9:00 – 9:30 ranní chvály a závěrečné obřady katechumenátu

9:30 – 15:00 bdění u Božího hrobu

15:00 – 15:20 druhý den Novény k Božímu milosrdenství

15:30 – 19:30 příprava velikonoční výzdoby a úklid kostela (kostel uzavřen pro veřejnost)

20:00 – velikonoční Vigilie se křty dospělých

Neděle Zmrtvýchvstání Páně: v 9:00, 11:00 a 16:30 slavnostní mše svatá

(při mši sv. v 9:00 a 11:00 žehnání pokrmů)

Pondělí velikonoční: v 11:00 a 16:30 mše svatá

Neděle Božího milosrdenství (2. neděle velikonoční – 8. dubna):

v 9:00 a 11:00 mše svatá

od 12:00 do 16:00 eucharistický výstav

15:00 – 15:20 korunka k Božímu milosrdenství

16:00 ukončení eucharistického výstavu se slavnostním požehnáním

16:30 mše svatá