Bohoslužby

Pořad pravidelných bohoslužeb

Pondělí 16:30
Úterý 16:30
Středa 16:30
Čtvrtek 16:30
Pátek 1) 16:30
Sobota 16:30
Neděle 9:00 2) 11:00 16:30

Poznámky:

(1) na první pátek v měsíci od 14:00 hod. výstav Nejsvětější Svátosti Oltářní. Od 15:00 je modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství, od 15:30 adorace za nová kněžská a řeholní povolání. Na první pátek zpovídáme od 15:30 hod.

(2) první neděle v měsíci – latinská

 

Svátost smíření: zpravidla před každou mší svatou nebo jindy po domluvě s knězem.