Život naší farnosti od slavnosti Nejsvětější Trojice k 11.neděli v mezidobí

V úterý 9.června ve 21 hodin Vás zveme na děkovnou a prosebnou bohoslužbu pod širým nebem před kostelem sv. Ludmily. Všechny informace najdete na vývěsce a na našem farním webu. Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. V pátek je památka bl. Marie Antoníny Kratochvílové, mučednice. V sobotu je památka sv.Antonína. Příští neděle je 11.v […]

Celý článek

První zkouška Svatoludmilského chrámového sboru

Milé setry, milí bratři, srdečně Vás zveme na první zkoušku Svatoludmilského chrámového sboru, která se uskuteční v neděli 14. června 2020 v 10.00 hod. na faře v Jugoslávské ulici. Tento nový sbor bude hlavně doprovázet nedělní bohoslužby v 11.00 hod. v našem kostele, začne již 14. 6. Repertoár přizpůsobíme zkušenostem zpěváků, určitě se nemusíte mít strach se přidat. Každý hlas se počítá! […]

Celý článek

Život naší farnosti od Svatodušních svátků k slavnosti Nejsvětější Trojice…

V pondělí je památka Panny Marie, Matky církve, ve středu památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve čtvrtek svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze, v pátek je památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka. Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice. V pátek je První pátek v měsíci a my se opět vracíme ke krásné tradici  modliteb […]

Celý článek