Tři připomenutí historie kostela a farnosti během srpna 2019

V úterý 6. srpna na svátek Proměnění Páně na hoře Tábor vzpomeneme při mši sv. v 16.30 na tři ředitele kůru našeho chrámu: věhlasného pěvce Prozatímního a poté Národního divadla, přítele Bedřicha Smetany Karla Čecha, hudebního skladatele především chrámové hudby a pedagoga Vojtěcha Říhovského a rovněž skladatele a vynikajícího varhanního improvizátora Josefa Trumpuse. Každý z nich působil […]

Celý článek

Život farnosti od 13.neděle ke čtrnácté…

Dnes si připomínáme 120 let od narození kardinála Františka Tomáška. Ve středu oslavíme svátek sv.Tomáše, apoštola, ve čtvrtek je památka sv.Prokopa, je to v předvečer Slavnosti sv.Cyrila a Metoděje. Mše sv. v 16.30 hodin bude sloužena u bočního oltáře sv.Cyrila a Metoděje v pravé chrámové lodi. V pátek je  Slavnost sv.Cyrila a Metoděje, zároveň je […]

Celý článek

Život farnosti od 12.neděle v mezidobí ke 13.neděli

Dnes v 11 hodin v naší farnosti prožíváme 1.svaté přijímání. 8 dětí poprvé přistoupí ke Stolu Páně.Prosíme, pamatujme na ně ve své modlitbě. Zítra, v pondělí je Slavnost Narození sv.Jana Křtitele. V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Slavná mše sv. je jako obvykle v 16.30 hodin a po ní následuje modlitba litanií k Srdci […]

Celý článek

Život naší farnosti od Slavnosti Nejsvětější Trojice až k 12.neděli v mezidobí,kdy bude první svaté přijímání dětí…..

Dnes v 18.30 hodin je druhý festivalový koncert Nedělní hudba u sv.Ludmily. Za naše varhany usedne brněnský varhaník Petr Rajnoha. Zazní skladby  Josefa Kličky, Vítězslava Nováka, Františka Musila, Zdeňka Pololáníka a Petra Ebena. Přijďte a pozvěte své přátele. Ve středu je památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa, Čecha, který se stal prvním světcem v USA. Ve čtvrtek […]

Celý článek