Život naší farnosti od 3.neděle v mezidobí – Neděle Božího slova – až k svátku Uvedení Páně do chrámu

V pondělí si připomeneme památku sv.Anděly Mericiové, zakladatelsky řádu sv. Voršily, v úterý památku sv Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, v pátek sv.Jan Boska, zakladatele salesiánů. V sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příští neděli je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Při všech bohoslužbách budeme žehnat svíce. PŘEDNÁŠKA na faře v Jugoslávské […]

Celý článek

Život naší farnosti od 2.neděle v mezidobí ke třetí neděli…

Od soboty probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Zítra je památka sv.Fabiána, papeže a sv.Šebestiána, mučedníka.V úterý je památka sv.Anežky, panny a mučednice, v pátek sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.V sobotu je svátek Obrácení  apoštola sv.Pavla. V úterý je pokračování Katecheze dospělých. 7. zastavení  má název Křesťanský životní styl. Ve středu 22.1. Vás […]

Celý článek

Život naší farnosti od Svátku Křtu Páně až ke 2.neděli v mezidobí…

 Dnes v 18.30 hodin Vás zveme na již Druhý koncert na závěr Vánoc. Účinkuje vokálně instrumentální soubor LINHA SINGERS  s uměleckým vedoucím Jiřím Linhou. Zazní vánoční hudba a koledy. Večer pro nás připravil Spolek přátel kostela sv.Ludmily. Vstupné je dobrovolné. Přijďte a pozvěte své přátelé. Lavice v kostele jsou vytápěny. V pátek je památka sv.Antonína, […]

Celý článek

Život naší farnosti od slavnosti Zjevení Páně až po Svátek Křtu Páně…

Dnes při všech bohoslužbách žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. V pondělí slavnost Tří králů rovněž oslavíme. V úterý 7.1. v 19 hodin je na faře další pokračování Katecheze dospělých. 6. večer má název Církev a moje místo v ní. Příští neděli je Svátek Křtu Páně a končí vánoční doba. Společně obnovíme křestní slib. V […]

Celý článek

VÁNOCE U NÁS

Na Štědrý den v 8 hodin budou u hlavního oltáře poslední roráty. Slavnost Narození Páně otevřeme odpolední mši sv. v 16.30 hodin,která je určena hlavně pro děti, rodiče a prarodiče. Slavná „Půlnoční“ bude sloužena u hlavního oltáře, bude v latinském jazyce, doprovázena krásnými českými koledami. Od Hodu Božího až do 1.1.2020 bude od 10 hodin […]

Celý článek