Život naší farnosti v jubilejním roce sv.Ludmily od 3.neděle v mezidobí ke čtvrté…

V pondělí si připomeneme památku Obrácení apoštola sv.Pavla,v úterý památku sv,Timoteje a Tita, biskupů, ve středu sv.Anděly Merici, zakladatelky sester sv.Voršily, ve čtvrtek sv. Tomáše Akvinského a sv.Karla Velikého. V sobotu je památka Panny Marie. Příští neděli je sice 4.neděle v mezidobí, ale s pastoračních důvodů oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Při […]

Celý článek

Život naší farnosti od svátku Křtu Páně až ke 2.neděli v mezidobí v jubilejním roce Sv.Ludmily…

Dnes při všech bohoslužbách obnovíme křestní slib.Končí vánoční doba. Výzdoba a betlém zůstává do Hromnic 2.února. Náš kostel i během 5 stupně PES je stále každý všední den přístupný od 12 hodin do 17.30 hodin,kdy končí mše sv.V neděli po dopoledních bohoslužbách opět otevíráme v 15 hodin. Všechny bohoslužby jsou v normálním režimu, t.j. v […]

Celý článek

JUBILEJNÍ ROK SV.LUDMILY 2021 – Čím žijeme od 3.ledna do svátku Křtu Páně

Dnes při všech bohoslužbách si připomínáme slavnost Zjevení Páně. Z pastoračních důvodů ji přesouváme ze středy na dnešní neděli.Žehnáme vodu,křídu, kadidlo a zlaté předměty.Tuto slavnost si ještě připomeneme ve středu 6.1. V neděli je svátek Křtu Páně. Při všech bohoslužbách obnovíme křestní slib.Končí vánoční doba. Výzdoba a betlém zůstává do Hromnic 2.února. Náš kostel i […]

Celý článek