Čím žijeme v jubilejním roce sv.Ludmily od 29. neděle v mezidobí ke třicáté…

V pondělí je svátek sv.Lukáše, evangelisty, v úterý památka sv.Jana de Brebeufa a Izáka Joguese, kněží a mučedníků, ve čtvrtek je památka bl. císaře Karla Rakouského, v pátek sv.papeže Jana Pavla II. a v sobotu je sobotní památka Panny Marie. Příští neděle je 30. v mezidobí a je to Den misií. Při všech bohoslužbách vykonáme […]

Celý článek

Pozvání biskupů k synodálnímu procesu

Z rozhodnutí papeže Františka byl zahájen několikaletý synodální proces. Níže si můžete přečíst společné slovo českých a moravských biskupů, které zaznělo při bohoslužbách v neděli 10. října 2021. (Viz též další informace k synodě na webu Cirkev.cz). Drahé sestry a drazí bratři! Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená […]

Celý článek

Život naší farnosti od 28. neděle v mezidobí ke dvacáté deváté, v jubilejním roce sv.Ludmily.

V pondělí si připomínáme památku sv.papeže Jana XXIII., v úterý sv. Radima, bratra sv.Vojtěcha, v pátek sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. V sobotu je památka Panny Marie a sv. Markéty Marie Alacoque. Příští neděle je 29.neděle v mezidobí. Během října pamatujme na modlitbu posvátného růžence. INTENZIVNÍ PŘIPRAVA NA KŘEST DOSPĚLÝCH Ve středu […]

Celý článek

Život naší farnosti v jubilejním roce sv. Ludmily od 27. neděle v mezidobí ke dvacáté osmé…

Mše sv.v 9 hodin je v latinském jazyce. Texty jsou k dispozici vzadu na malém stolečku. V pondělí je památka sv.Františka, v úterý sv.Faustiny Kovwalské, ve čtvrtek památka Panny Marie Růžencové a v sobotu sobotní památka Panny Marie a zároveň sv.Dionýsia a druhů, mučedníků. Příští neděle je 28.v mezidobí. V sobotu 9.10. je Den deskových […]

Celý článek

Život naší farnosti od 25.neděle v mezidobí ke 26.neděli v jubilejním roce naší sv.Ludmily…

V pondělí je památka sv. Ondřeje Kim Tae-góna, kněze a Pavla Chong Ha-sanga a druhů, korejských mučedníků. V úterý je svátek sv.Matouše, apoštola a evangelisty. Ve čtvrtek je památka sv. Pia z Petrarciny, kněze a v sobotu je sobotní památka Panny Marie. Spolek přátel kostela svaté Ludmily na Královských Vinohradech ve spolupráci s naší farností […]

Celý článek

Život naší farnosti o jubileu sv.Ludmily od 23.neděle v mezidobí ke dvacáté čtvrté…

Dnes 5.9. v 19 hodin velkým koncertem na náměstí Míru otevíráme slavnosti sv. Ludmily. Všechny Vás co nejsrdečněji zveme. Celý program je uvedený na plakátech i stránkách farnosti. Buďte našimi hosty. Zveme Vás na národní pouť na Tetín u Berouna v sobotu 18.9.Plánujeme zajistit autobus. Odjezd by byl v 8 hodin od našeho kostela. Prosíme […]

Celý článek