Život naší farnosti od 21.neděle v mezidobí k dvaadvacáté…

V úterý je památka sv. Moniky, ve středu je památka sv. Augustina, ve čtvrtek  památka  Umučení sv. Jana Křtitele a  v sobotu památka Panny Marie. V úterý 27. srpna v den památky sv. Moniky se bude po skončení odpolední mše sv. v cca 17.15 hod. konat komentovaná prohlídka všech nádherných okenních vitráží našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela […]

Celý článek

Život naší farnosti od 20. neděle v mezidobí ke dvacáté první…

V úterý je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve, ve středu památka sv papeže Pia X., ve čtvrtek památka Panny Marie  Královny a v sobotu je svátek sv.Bartoloměje, apoštola. V pondělí po mši svaté budeme vyklízet sakristii a celou místnost připravíme pro rekonstrukci elektřiny a následnou výmalbu. Prosíme Vás, kdo můžete pomoci, přijďte po […]

Celý článek

Život naší farnosti od 19.neděle v mezidobí ke dvacáté neděli

V pondělí si připomeneme památku sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice, v  úterý sv. Ponciána, papeže a Hyppolyta, kněze, mučedníků. Ve středu památku sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka. Ve čtvrtek  je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. V úterý 13. srpna bude v 16.30 koncelebrovaná mše sv. obětována za kněze stojícího nejdelší dobu v čele svatoludmilské farnosti […]

Celý článek

Tři připomenutí historie kostela a farnosti během srpna 2019

V úterý 6. srpna na svátek Proměnění Páně na hoře Tábor vzpomeneme při mši sv. v 16.30 na tři ředitele kůru našeho chrámu: věhlasného pěvce Prozatímního a poté Národního divadla, přítele Bedřicha Smetany Karla Čecha, hudebního skladatele především chrámové hudby a pedagoga Vojtěcha Říhovského a rovněž skladatele a vynikajícího varhanního improvizátora Josefa Trumpuse. Každý z nich působil […]

Celý článek