Vzpomínka ke 100. výročí úmrtí Adolfa Liebschera

V úterý 11. června 2019 bude od 16.30 hodin sloužena v kostele sv. Ludmily na Vinohradech administrátorem svatoludmilské farnosti P. Jakubem Karlem Berkou O. Praem. mše svatá za zemřelého malíře Adolfa Liebschera. Po jejím skončení v cca 17.15 hodin bude v kostele následovat přednáška Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty a lektora dramaturgie Volksoper Wien na téma: Osobnost malíře generace Národního divadla Adolfa […]

Celý článek

Život farnosti od 7. neděle velikonoční ke Svatodušním svátkům

V pondělí je památka sv.Karla Lwangy a druhů, mučedníků, ve středu památka sv.Bonifáce, biskupa a mučedníka. Ve čtvrtek  slavíme SLAVNOST SV.NORBERTA, zakladatele našeho premontstrátského řádu. Přijměte pozvání k nám na Strahov, kde v 10 hodin náš opat Daniel bude slavit mši sv. a pak večer v 18 hodin bude sloužena slavná bohoslužba panem kardinálem Dominikem […]

Celý článek

Život naší farnosti od 6.neděle velikonoční k sedmé…

PODĚKOVÁNÍ za NOC Kostelů Letošní Noc kostelů se již tradičně povedla. Děkujeme celému týmu paní Beatrix za vynikající organizaci. Velký dík patří všem interpretům a milým farníkům, kteří se zapojili do této akce.Pán Bůh zaplať! Ve čtvrtek je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ a zároveň v naší farnosti EUCHARISTICKÝ DEN. Mši sv. v 16.30 hodin bude sloužit […]

Celý článek

Život farnosti v dalších májových dnech

V úterý si připomeneme svátek sv.Matěje, apoštola. Ve čtvrtek je svátek sv.Jana Nepomuckého. Ve středu 15.5. , v předvečer svátku sv.Jana Nepomuckého je v 17 hodin mše sv. v katedrále a po  skončení  průvod k  soše Sv. Jana na Karlův most. Vrcholem pak bude barokní slavnost na vodě Navalis. Srdečně zveme k této již tradiční události. […]

Celý článek

 Pozvání na festival

Přijměte pozvání na 1. ročník festivalu „Nedělní varhanní hudba“ do kostela sv. Ludmily na Královských Vinohradech v Praze. První koncert bude 19. května 2019, na kterém bude účinkovat varhanní mistr Jakub Janšta. Další koncerty tohoto cyklu budou následovat takto: června brněnský varhaník Petr Rajnoha září Pavel Černý října Jaroslav Tůma přednese závěrečný koncert Začátek koncertu bude […]

Celý článek