Život naší farnosti od slavnosti Zjevení Páně až po Svátek Křtu Páně…

Dnes při všech bohoslužbách žehnáme vodu, křídu, kadidlo a zlaté předměty. V pondělí slavnost Tří králů rovněž oslavíme. V úterý 7.1. v 19 hodin je na faře další pokračování Katecheze dospělých. 6. večer má název Církev a moje místo v ní. Příští neděli je Svátek Křtu Páně a končí vánoční doba. Společně obnovíme křestní slib. V […]

Celý článek

VÁNOCE U NÁS

Na Štědrý den v 8 hodin budou u hlavního oltáře poslední roráty. Slavnost Narození Páně otevřeme odpolední mši sv. v 16.30 hodin,která je určena hlavně pro děti, rodiče a prarodiče. Slavná „Půlnoční“ bude sloužena u hlavního oltáře, bude v latinském jazyce, doprovázena krásnými českými koledami. Od Hodu Božího až do 1.1.2020 bude od 10 hodin […]

Celý článek

Život naší farnosti od neděle Gaudete ke 4.neděli adventní

Dnes po  všech bohoslužbách naše sestry františkánky pořádají dobročinnou akci: Milí farníci, s laskavým dovolením místních duchovních správců opět po mších sv. nabízíme k zakoupení perníkové vánoční svícny. Výtěžek z jejich prodeje poputuje do Nadačního fondu Křesťanského domova mládeže, ze kterého jsme minulý rok také díky Vaší štědrosti mohly podpořit sociálně slabé dívky tím, že […]

Celý článek

Nedělní varhanní recitál Martina Moudrého

Přijměte pozvání na varhanní recitál Martina Moudrého. Koncert se koná v neděli 8. 12. v 19:00 v kostele sv. Ludmily, pořadatelem je Konzervatoř Jana Deyla. Na programu zazní dvě nejrozsáhlejší varhanní díla Maxe Regera: op. 73 (Variace a fuga na originální téma fis moll) a op. 127 (Introdukce, passacaglia a fuga e moll). Vstupné dobrovolné.

Celý článek