Červená středa 2019

Ve středu 27. listopadu 2019 od 17:30 proběhne chvíle modlitby před kostelem
sv. Ludmily za pronásledované křesťany.

Společně se pomodlíme Otče náš, Zdrávas Maria a zazpíváme si Svatováclavský chorál. Vstupní schodiště do kostela rozsvítíme červenými svícemi. Zveme všechny lidi dobré vůle, aby se k nám připojili v den, kdy si svět připomíná osoby pronásledované pro víru.