Čím žijeme k Adventu

Od pondělí 23. 11. stoupne počet účastníků bohoslužeb, svateb a pohřbů na 20. Děkujeme za Vaši odpovědnost a kázeň. Především díky za Vaše modlitby… Každý den jsou bohoslužby v 16.30 hodin a v neděli kromě 9., 11. a 16.30. jsme přidali v 18 hodin. Vždy může být  jen 20 účastníků. Prosíme o laskavé respektování.

V úterý je památka sv.Ondřeje Dũng Lạca a druhů, mučedníků. Ve středu památka sv. Kateřiny Alexandrijské. V sobotu památka Panny Marie.

ČERVENÁ STŘEDA v naší farnosti je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Po večerní mši sv. ve středu 25. listopadu v 17.30 hodin se sejdeme před kostelem sv. Ludmily, zapálíme červené svíce a pokryjeme celé schodiště. Pomodlíme se Otče náš a Zdrávas Maria a  na závěr zazpíváme Svatováclavský chorál. Prosím, přijďte a pozvěte i své přátelé. Viz též plakát ke stažení.

Náš kostel je denně otevřený k soukromé modlitbě od 12 hodin do 16 hodin.

Příští neděle je 1. adventní. Začíná roční cyklus B liturgických čtení. Při všech bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce, které, prosím,  položte před oltář.

Vzhledem k situaci, která je, nemohou být tradiční roráty. Jakmile situace dovolí, vše rádi  obnovíme.

Přejeme Boží pomoc, ochranu a požehnání!