Čím žijeme v jubilejním roce sv.Ludmily od 3.neděle postní ke čtvrté zvané Leatare…

Putovní ikona sv.Ludmily je u nás do 15.března.
Při návštěvě našeho kostela se soukromně můžete pomodlit litanie ke sv.Ludmile. Jsou položeny na předních lavicích.

Náš kostel je každý den od 12 hodin do 16.30 otevřený k osobní modlitbě. Pak následuje jako obvykle mše sv. Kapacita kostela je 40 účastníků na bohoslužbě, prosíme o laskavé dodržení tohoto počtu.

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY je vždy v pátek po odpolední mši sv. a v neděli v 15,45 hodin. Srdečně zveme.

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA FARNOSTI je na pokračování.Tématem jsou tři božské cnosti – víra, naděje a láska.Tématem ve středu 10 března je cnost lásky.

V sobotu si připomeneme výročí zvolení Sv.otce Františka.
Příští neděle je v růžové barvě, má název Leatare – radujte se. Velikonoce se pomalu blíží…