Čím žijeme v jubilejním roce sv.Ludmily od 5. neděle v mezidobí až ke Květné neděli…..

V tuto neděli a také na Květnou neděli i na Hod Boží velikonoční přidáváme jednu mši sv. a to v 17.30 hodin.

Kapacita našeho kostela je 500 účastníků. Na základě vládních opatření je možná účast 10 procent,to je 50.Prosíme o laskavé dodržování tohoto počtu.
Děkujeme, že respektujete všechna hygienická opatření.

Ve čtvrtek je slavnost Zvěstování Páně.Mše sv.je jako obvykle v 16.30 hodin.

Příští neděle je Květná, také zvaná Pašijová. Při každé bohoslužbě budeme žehnat ratolesti.Prosíme, přineste si je.

MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY je vždy v pátek po odpolední mši sv. a v neděli v 15,45 hodin. Srdečně zveme.