Čím žijeme v naší farnosti až do Adventu…

Drazí a milí, věřím, že jste všichni zaregistrovali, že vstoupil v platnost nový protiepidemický systém (PES). Podle něj se nyní nacházíme v 5. úrovni ohrožení, což pro nás konkrétně znamená, že  je možné pozvat na bohoslužby až 15 osob. Stejný počet platí pro pohřby a svatby.

Jistě budete sami pozorně sledovat aktuální stav a doufejme, že v neděli budeme moci oznámit, že od pondělí 23. 11. stoupne počet účastníků bohoslužeb, svateb a pohřbů na 20.

Děkujeme za Vaši odpovědnost a kázeň. Především díky za Vaše modlitby… Každý den jsou bohoslužby v 16.30 hodin a v neděli kromě 9., 11. a 16.30. jsme přidali v 18 hodin. Vždy může být  jen 15 účastníků. Prosíme o laskavé respektování.

V sobotu je památka  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě a v neděli je SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Je to závěr církevního roku. V úterý si připomínáme památku Ondřeje Dung Laca a jeho druhů mučedníků. Ve středu je  památka sv. Kateřiny. V neděli je 1. neděle adventní. Při všech bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce.

ČERVENÁ STŘEDA v naší farnosti je dnem modliteb za pronásledované křesťany. Po večerní mši sv. ve středu 25. listopadu v 17.30 hodin se sejdeme před kostelem sv. Ludmily, zapálíme červené svíce a pokryjeme celé schodiště. Pomodlíme se Otče náš a Zdrávas Maria a  na závěr zazpíváme Svatováclavský chorál. Prosím, přijďte a pozvěte i své přátelé.

Náš kostel je denně otevřený k soukromé modlitbě od 12 hodin do 16 hodin.