Čím žijeme v naší farnosti od 1.neděle adventní ke druhé…

Od minulého  pondělí 23. 11. stoupl počet účastníků bohoslužeb, svateb a pohřbů na 20. Děkujeme za Vaši odpovědnost a kázeň. Především díky za Vaše modlitby… Každý den jsou bohoslužby v 16.30 hodin a v neděli kromě 9., 11. a 16.30. jsme přidali v 18 hodin. Vždy může být  jen 20 účastníků. Prosíme o laskavé respektování.

Dnes na  1.  neděli adventní začíná roční cyklus B liturgických čtení. Při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce, které, prosím,  položte před oltář.

Vzhledem k situaci, která je, nemohou být tradiční roráty. Jakmile situace dovolí, vše rádi  obnovíme.

V pondělí je svátek sv.Ondřeje, apoštola, v úterý sv.Edmonda Kampiána, ve čtvrtek je památka sv.Františka Xaverského a v pátek je 1. pátek v měsíci.

Každý 1.pátek v měsíci je v naší farnosti věnován modlitbám a za duchovní povolání a rodiny. Navzdory nedobré situaci náš kostel žije. V pátek 4.12. od 14 hodin do 16 hodin je tichá adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní. V 15 hodin se modlíme Korunku Božího milosrdenství a v 16 hodin je svátostné požehnání. Od 16.30 hodin je mše svatá.

Náš kostel je denně otevřený od 12 hodin do 17 hodin a v neděli od 15 hodin do 17 hodin.

Včera jsme ve strahovském klášteře otevřeli jubilejní rok, kdy si připomínáme 900 let našeho řádu.V příštím roce naše vlast bude slavit 1100 let od mučednické smrti sv.Ludmily. O těchto výročích Vás budeme během celého roku informovat.

Krásný Advent Vám všem.