Dobrá zpráva: Advent a Vánoce 2019

V třetím čísle občasníku naší farnosti najdete především rozpis bohoslužeb i dalších akcí během vánoční doby.