Farní kancelář o prázdninách

Během července a srpna bude farní kancelář mimo provoz. V případě nutnosti kontaktujte kněze osobně v kostele před nebo po mši svaté. P. Stanislav má dovolenou v červenci, v srpnu P. Zachariáš.

Kontakt na kněze:

v červenci – P. Zachariáš: mob. 723 079 896, mail: zachariastk@centrum.cz, pastorace@centrum.cz

v srpnu – P. Stanislav: mail: pastorace@centrum.cz