Farní listy z neděle 10. dubna

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9:00, 11:00, 16:30

Pondělí – sobota: 16:30

Středa a čtvrtek po mši v 16:30 – korunka k Božímu milosrdenství

Sobota v 16:00 – modlitba růžence

LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 10.4. do 17. 4. 2016

neděle 10. dubna – 3. neděle velikonoční

pondělí 11. dubna – památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

středa 13. dubna – nezávazná památka sv. Martina I., papeže a mučedníka

neděle 17. dubna – 4. neděle velikonoční (NEDĚLE DOBRÉHO PASTÝŘE)

PASTORAČNÍ AKTIVITY TOHOTO TÝDNE:

ÚTERÝ – ministrantská schůzka a schola zrušeny;

CTVRTEK  – náboženství pro mladší děti nebude;

AKTUALITY

Týden modliteb za duchovní povolání – od 11. do 17. dubna 2016 proběhne Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (Neděle Dobrého pastýře, 4. neděle velikonoční).

Den deskových her – proběhne v sobotu 16. dubna od 10:00 hodin až do večera už tradičně v kavárně Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily (Francouzská 1). Akce je vhodná pro kohokoliv bez rozdílu věku, opravdu pro všechny generace.

Úklid kostela – tento týden bude v sobotu 16. dubna po mši svaté v 16:30.

Putování farnosti a rodin ke Svaté bráně – v rámci Svatého roku milosrdenství připravují farnosti III. pražského vikariátu (kam patří i farnost sv. Ludmily na Vinohradech) pěší pouť ke svaté bráně do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Pouť se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016.

Hlavní trasa povede od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech a prochází kolem kostelů Panny Marie Královny míru na Lhotce, sv. Františka z Assisi v Krči a Narození Panny Marie v Michli. Poutníci z jiných farnosti se mohou přidat kdekoliv na trase. Pouť vyvrcholí poutní mši svatou v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech v 14:30. Hlavním celebrantem bude P. Benedikt Hudema, administrátor nuselské farnosti a kaplan na Základní škole sv. Voršily.

Hlavní trasa pěší pouti

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Modřany – 9:00 (12,7 km)

Kostel Panny Marie Královny míru – Lhotka – 10:45 (8,8 km)

Kostel sv. Františka z Assisi – Habrovka – 12:15 (5,6 km)

Kostel Narození Panny Marie – Michle – 12:40 (4,2 km)

Příchod ke kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně kolem 14:00 hodiny.

Biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba – Papež František jmenoval 12. února 2016 Mons. Tomáše Holuba, vyšehradského faráře, novým plzeňským biskupem. Jeho biskupské svěcení se bude konat 30. dubna od 10:30 v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje.