Farní listy z neděle 20. března

LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 20. 3. do 27. 3. 2016

  1. březnaKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – při všech bohoslužbách žehnání ratolestí a průvod, při mši sv. v 11:00 zpívané pašije; po všech bohoslužbách proběhne farní sbírka „misijní koláč“ – všem dárcům předem děkujeme, vybrané ve sbírce finanční prostředky budou odeslané na účet Papežského misijního díla;
  2. března – Zelený čtvrtek – večerní mše na památku Večeře Páně;
  3. března – Velký pátek – den přísného postu; sbírka na Svatou Zemi;
  4. března – Bílá sobota;
  5. března – neděle – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

PASTORAČNÍ AKTIVITY TOHOTO TÝDNE:

ÚTERÝ – po mši (od cca 17:15 do 18:00) ministrantská schůzka (kostel) – povinná účast všech ministrantů, kteří chtějí sloužit u oltáře během velikonočního triduum; od 19:00 zkouška farní scholy (fara – Jugoslávská 27);

AKTUALITY

Zpovědní den před velikonočními svátky – bude v pondělí Svatého týdne 21. března od 15:00 do 16:20 a od 17:15 do 18:00. V úterý a středu Svatého týdne budeme zpovídat od 15:30 do 16:20.

Předvelikonoční úklid kostela bude ve středu 23. března po mši svaté v 16:30.

Novéna k Božímu milosrdenství – začátek na Velký pátek v 16:00 hodin, Bílá sobota: 15:00, neděle Zmrtvýchvstání Páně-neděle Božího milosrdenství: denně od 16:00;

Hlídání kostela na VELKÝ PÁTEK a BÍLOU SOBOTU – aby mohl být kostel otevřeny pro modlitbu (bdění u Božího hrobu) na Velký pátek a Bílou sobotu, potřebujeme pomoc Vás, farníků. Rozpis hlídání kostela bude od Květné neděle přístupný v sakristii. Stačí, že se zapíšete do připravené tabulky, kde se počítá s půlhodinovými službami. Předem Vám děkujeme za tuto službu. P.Stanislav a P. Zachariáš

Velikonoce pro lidi bez domova – Školské sestry z Křesťanského domova mládeže se obracejí s prosbou o mazance, barevná vařená vajíčka nebo jiné potraviny spojené s Velikonocemi. Vaše dary budou použity na pohoštění pro lidi bez domova v Azylovém domě sv. Terezie v Praze. Dary budete moci nechat na připraveném místě v boční lodi kostela před začátkem všech bohoslužeb o nedělí Vzkříšení Páně 27. března. Za všechny Vaše dary předem děkujeme.

Národní pochod pro život – Hnutí pro život zve všechny rodiny na Národní pochod pro život, který se uskuteční v sobotu 2. dubna 2016 v Praze. Zahájení mší svatou v 10:00 v katedrále, oběd zdarma pro registrované rodiny zajištěn. Přihlásit se můžete na www.pochodprozivot.cz

Brožura „Průvodce Svatým týdnem a velikonočním třídením“ je k dostání v sakristii za 50,-Kč. Najdete v ní podrobný průběh Svatého týdne a velikonočního tridua.