Farní listy z neděle 21. února

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE: Neděle: 9:00, 11:00, 16:30, Pondělí – sobota: 16:30, Křížová cesta pátek a neděle od 15:30 (kromě 1. pátku v březnu), Korunka k Božímu milosrdenství – je každou středu a čtvrtek po mši svaté (+ 1. pátek v měsíci).

Růženec – je každou sobotu od 16:00 hodin. Adorace – 1. pátek v měsíci je adorace od 14:00 do 16:15 (od 15:30 vedená řeholním společenstvím).

LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 21. 2. do 28. 2. 2016

  1. února2. neděle postní – při všech bohoslužbách proběhne sbírka na „haléř svatého Petra“;
  2. února – pondělí – svátek Stolce svatého apoštola Petra;
  3. února – úterý po 2. neděli postní – připomínka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka;
  4. února – středa po 2. neděli postní – připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků;
  5. února – čtvrtek po 2. neděli postní
  6. února – pátek po 2. nedělí postní
  7. 27. února – sobota po 2. nedělí postní
  8. února3. neděle postní – při mši sv. v 11:00 bude první skrutinium katechumenů, kteří o velikonoční vigilii přijmou iniciační svátosti: křest, biřmování a eucharistii (při skrutiniích se čte z nedělního cyklu „A“ – evangelium o samařské ženě, při ostatních mších bude čtení z nedělního cyklu „C“); od 20:00 v kostele modlitba se zpěvy z Taizé;

PASTORAČNÍ AKTIVITY TOHOTO TÝDNE:

ÚTERÝ – po mši (od cca 17:15 do 18:00) ministrantská schůzka (v kostele); od 19:00 zkouška farní scholy (fara – Jugoslávská 27);

STŘEDA – od 19:00 katechumenát – příprava na křest dospělých (fara);

ČTVRTEK – od 16:30 v sále na faře výuka náboženství pro mladší školní děti – příprava na 1. svaté přijímání

AKTUALITY:

Modlitba se zpěvy z Taizé – bude v kostele sv. Ludmily v neděli 28. února od 20:00 hodin (veřejná zkouška zpěvu od 18:30).

Postní almužna – v kostele je od Popeleční středy velká pokladnička s nápisem „Postní almužna“, kde je možné přispět na podporu matek samoživitelek ve farnosti.

Úklid kostela – pravidelný úklid kostela je v sobotu po večerní mši svaté. Výjimkou je první týden v měsíci, kdy je úklid kostela ve čtvrtek před 1. pátkem, taktéž po večerní mši.

Postní duchovní obnova – bude v sobotu 19. března od 13:30 do 16:15 na faře v Jugoslávské 27. Obnovu povede jako host otec Josef Čunek, jezuita. Z důvodu organizačního zajištění prosíme, abyste nahlásili předběžný zájem buď v zákristii nebo na email paní Pulkrábkové: kacapulk@gmail.com. Děkujeme.

Jarní prázdniny – na Praze 2 budou jarní prázdniny od 29. února do 6. března 2016, proto v úterý 1. března nebude ministrantská schůzka a ve čtvrtek 3. března výuka náboženství.

První pátek v březnu – 4. března začne v kostele eucharistický výstav od 14:00 hodin, od 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, adoraci od 15:30 za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin povedou sestry salesiánky; mši svatou na závěr 1. pátku bude od 16:30 celebrovat otec biskup Václav Malý.

Na 1. pátek zpovídáme od 15:30 do 16:15.