Farní listy z neděle 28. února

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9:00, 11:00, 16:30, Pondělí – sobota: 16:30, Křížová cesta pátek a neděle od 15:30 (kromě 1. pátku v březnu), Korunka k Božímu milosrdenství – každou středu a čtvrtek po mši svaté (a 1. pátek v měsíci)

Růženec – každou sobotu od 16:00 hodin, Adorace – 1. pátek v měsíci od 14:00 do 16:15 (od 15:30 vedená řeholním společenstvím)

LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 28. 2. do 6. 3. 2016

28. února3. neděle postní – při mši sv. v 11:00 bude první skrutinium katechumenů, kteří o velikonoční vigilii přijmou iniciační svátosti: křest, biřmování a eucharistii (při skrutiniích se čte z nedělního cyklu „A“ – evangelium o samařské ženě, při ostatních mších bude čtení z nedělního cyklu „C“); od 20:00 v kostele modlitba se zpěvy z Taize;

29. února – pondělí po 3. neděli postní

1. března – úterý po 3. neděli postní;

2. března – středa po 3. neděli postní;

3. března – čtvrtek po 3. neděli postní;

4. března – pátek po 3. neděli postní – 1. pátek v měsíci;

5. března – sobota po 3. neděli postní;

6. března4. neděle postní – při mši sv. v 11:00 bude druhé skrutinium katechumenů, kteří o velikonoční vigilii přijmou iniciační svátosti (při skrutiniích se čte z nedělního cyklu „A“ – evangelium o slepém od narození, při ostatních mších bude čtení z nedělního cyklu „C“); nedělní sbírka na Světové dny mládeže v Krakově;

PASTORAČNÍ AKTIVITY TOHOTO TÝDNE:

Úterý: od 19:00 zkouška scholy (fara); Středa: od 19:00 katechumenát (fara)

AKTUALITY

Úklid kostela tento týden bude ve čtvrtek 3. března po mši svaté v 16:30.

Postní duchovní obnova bude v sobotu 19. března od 13:30 do 16:15 na faře v Jugoslávské 27. Obnovu povede jako host P. Josef Čunek, jezuita. Z důvodu organizačního zajištění prosíme, abyste nahlásili předběžný zájem buď v zákristii, nebo na email paní Pulkrábkové: kacapulk@gmail.com. Hlídání dětí bude zajištěno, zájem též hlaste předem. Děkujeme.

Jarní prázdniny na Praze 2 budou od 29. února do 6. března 2016.

První pátek v březnu (4. 3.) začne v kostele eucharistický výstav od 14:00 hodin, od 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, od 15:30 adoraci za nová kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin povedou sestry salesiánky; mši svatou na závěr 1. pátku bude celebrovat otec biskup Václav Malý. Na 1. pátek zpovídáme od 15:30 do 16:15.

Národní pochod pro život – Hnutí pro život zve všechny rodiny na Národní pochod pro život, který se uskuteční v sobotu 2. dubna 2016 v Praze. Zahájení mší svatou v 10:00 v katedrále, oběd zdarma pro registrované rodiny zajištěn. Přihlásit se můžete na www.pochodprozivot.cz

24 hodiny pro Pána – jedná se o 24hodinový prostor pro svátost smíření spojený s eucharistickou adorací. Program začne v kostele P.M. Sněžné v pátek 4. března v 18:00 hod. mší svatou a bude pokračovat celou noc a celý den až opět do 18:00 hod. 5. března. Je to příležitost dobře se připravit skrze svátost smíření na blížící se velikonoční svátky.