Farní listy z neděle 3. dubna

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9:00, 11:00, 16:30

Pondělí – sobota: 16:30

Středa a čtvrtek po mši v 16:30 – korunka k Božímu milosrdenství

Sobota v 16:00 – modlitba růžence

LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 3.4. do 10. 4. 2016

neděle 3. dubna – 2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství

pondělí 4. dubna – Slavnost Zvěstování Páně

úterý 5. dubna – nezávazná památka sv. Vincence Ferrerského, kněze

čtvrtek 7. dubna – památka sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze

neděle 10. dubna – 3. neděle velikonoční

PASTORAČNÍ AKTIVITY TOHOTO TÝDNE:

ÚTERÝ – po mši (od cca 17:15 do 18:00) ministrantská schůzka (kostel); od 19:00 schola (fara);

CTVRTEK – 16:30-17:15 – náboženství pro mladší děti (příprava na 1. svaté přijímání);

AKTUALITY

Putování farnosti a rodin ke Svaté bráně – v rámci Svatého roku milosrdenství připravují farnosti III. pražského vikariátu (kam patří i farnost sv. Ludmily na Vinohradech) pěší pouť ke svaté bráně do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech. Pouť se uskuteční v sobotu 30. dubna 2016.

Hlavní trasa povede od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Modřanech a prochází kolem kostelů Panny Marie Královny míru na Lhotce, sv. Františka z Assisi v Krči a Narození Panny Marie v Michli. Poutníci z jiných farnosti se mohou přidat kdekoliv na trase. Pouť vyvrcholí poutní mši svatou v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech ve 14:30. Hlavním celebrantem bude P. Benedikt Hudema, administrátor nuselské farnosti a kaplan na Základní škole sv. Voršily.

Hlavní trasa pěší pouti

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Modřany – 9:00 (12,7 km)

Kostel Panny Marie Královny míru – Lhotka – 10:45 (8,8 km)

Kostel sv. Františka z Assisi – Habrovka – 12:15 (5,6 km)

Kostel Narození Panny Marie – Michle – 12:40 (4,2 km)

Příchod ke kostelu Nejsvětějšího Srdce Páně kolem 14:00 hodiny.

Biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba – Papež František jmenoval 12. února 2016 Mons. Tomáše Holuba, vyšehradského faráře, novým plzeňským biskupem. Jeho biskupské svěcení se bude konat 30. dubna od 10:30 v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje.