Farní listy z neděle 6. března

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9:00, 11:00, 16:30, Pondělí – sobota: 16:30, Křížová cesta pátek a neděle od 15:30, Korunka k Božímu milosrdenství – každou středu a čtvrtek po mši svaté (a 1. pátek v měsíci)

Růženec – každou sobotu od 16:00 hodin, Adorace – 1. pátek v měsíci od 14:00 do 16:15 (od 15:30 vedená řeholním společenstvím), od dubna i ostatní pátky po mši svaté v 16:30;

LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 6. 3. do 13. 3. 2016

6. března4. neděle postní – při mši sv. v 16:30 bude druhé skrutinium katechumenů, kteří o velikonoční vigilii přijmou iniciační svátosti (při skrutiniích se čte z nedělního cyklu „A“ – evangelium o slepém od narození, při ostatních mších bude čtení z nedělního cyklu „C“); nedělní sbírka na Světové dny mládeže v Krakově;

7. března – pondělí po 4. neděli postní (připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic);

8. března – úterý po 4. neděli postní (připomínka sv. Jana z Boha, řeholníka);

9. března – středa po 4. neděli postní (připomínka sv. Františky Římské, řeholnice);

10. března – čtvrtek po 4. neděli postní (připomínka sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka);

11. března – pátek po 4. neděli postní;

12. března – sobota po 4. neděli postní;

13. března5. neděle postní – při mši sv. v 16:30 bude třetí skrutinium katechumenů, kteří o velikonoční vigilii přijmou iniciační svátosti (při skrutiniích se čte z nedělního cyklu „A“ – evangelium o vzkříšení Lazara, při ostatních mších bude čtení z nedělního cyklu „C“); výroční den zvolení papeže Františka; nedělní sbírka na charitní činnost v arcidiecézi;

PASTORAČNÍ AKTIVITY TOHOTO TÝDNE:

Úterý – po mši (od cca 17:15 do 18:00) ministrantská schůzka (kostel); od 19:00 zkouška farní scholy (fara – Jugoslávská 27);

Středa – od 19:00 katechumenát – příprava na křest dospělých (fara)

Čtvrtek – od 16:30 výuka náboženství – příprava na 1. svaté přijímání (fara)

AKTUALITY

Úklid kostela tento týden bude v sobotu 12. března po mši svaté v 16:30.

Postní duchovní obnova bude v sobotu 19. března od 13:30 do 16:15 na faře v Jugoslávské 27. Obnovu povede jako host P. Josef Čunek, jezuita. Z důvodu organizačního zajištění prosíme, abyste nahlásili předběžný zájem buď v zákristii, nebo na email paní Pulkrábkové: kacapulk@gmail.com. Hlídání dětí bude zajištěno, zájem též hlaste předem. Děkujeme.

Národní pochod pro život – Hnutí pro život zve všechny rodiny na Národní pochod pro život, který se uskuteční v sobotu 2. dubna 2016 v Praze. Zahájení mší svatou v 10:00 v katedrále, oběd zdarma pro registrované rodiny zajištěn. Přihlásit se můžete na www.pochodprozivot.cz