Farní listy z neděle 13. března

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE

Neděle: 9:00, 11:00, 16:30

Pondělí – sobota: 16:30

Křížová cesta pátek a neděle od 15:30

Korunka k Božímu milosrdenství – středa a čtvrtek po mši svaté (a 1. pátek v 15:00)

Růženec – každou sobotu od 16:00 hodin

Adorace – 1. pátek v měsíci od 14:00 do 16:15 (od 15:30 vedená řeholním společenstvím), od dubna rovněž ostatní pátky po mši svaté v 16:30;

LITURGICKÝ KALENDÁŘ na týden od 13. 3. do 20. 3. 2016

  1. března5. neděle postní – při mši sv. v 16:30 bude třetí skrutinium katechumenů, kteří o velikonoční vigilii přijmou iniciační svátosti (při skrutiniích se čte z nedělního cyklu „A“ – evangelium o vzkříšení Lazara, při ostatních mších bude čtení z nedělního cyklu „C“); výroční den zvolení papeže Františka; nedělní sbírka na charitní činnost v arcidiecézi;
  2. března – pondělí po 5. neděli postní;
  3. března – úterý po 5. neděli postní;
  4. března – středa po 5. neděli postní;
  5. března – čtvrtek po 5. neděli postní (připomínka sv. Patrika, biskupa);
  6. března – pátek po 5. neděli postní (připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve);
  7. března – sobota – slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie – doporučený svátek (mše: Gloria, Krédo);
  8. březnaKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE – při všech bohoslužbách žehnání ratolestí a průvod, při mši sv. v 11:00 zpívané pašije; po všech bohoslužbách proběhne farní sbírka „misijní koláč“ – všem dárcům předem děkujeme, vybrané ve sbírce finanční prostředky budou odeslané na účet Papežského misijního díla;

PASTORAČNÍ AKTIVITY TOHOTO TÝDNE:

ÚTERÝ – po mši (od cca 17:15 do 18:00) ministrantská schůzka (kostel); od 19:00 zkouška farní scholy (fara – Jugoslávská 27);

STŘEDA – od 19:00 katechumenát – příprava na křest dospělých (fara)

ČTVRTEK – od 16:30 výuka náboženství – příprava na 1. svaté přijímání (fara)

AKTUALITY

Úklid kostela tento týden bude v pátek 18. března po mši svaté v 16:30.

Postní duchovní obnova bude tuto sobotu 19. března od 13:30 do 16:15 na faře v Jugoslávské 27. Obnovu povede P. Josef Čunek, jezuita. Hlídání dětí bude zajištěno. Při mši svaté v 16:30 budeme udělovat svátost pomazání nemocných. Zájemci o tuto svátost ať se předem přihlásí v zákristii.

Zpovědní den před velikonočními svátky – bude v pondělí Svatého týdne 21. března od 15:00 do 16:20 a od 17:15 do 18:00.

Velikonoce pro lidi bez domova – Školské sestry z Křesťanského domova mládeže se obracejí s prosbou o mazance, barevná vařená vajíčka nebo jiné potraviny spojené s Velikonocemi. Vaše dary budou použity na pohoštění pro lidi bez domova v Azylovém domě sv. Terezie v Praze. Dary budete moci nechat na připraveném místě v boční lodi kostela před začátkem všech bohoslužeb o nedělí Vzkříšení Páně 27. března. Za všechny Vaše dary předem děkujeme.

Národní pochod pro život – Hnutí pro život zve všechny rodiny na Národní pochod pro život, který se uskuteční v sobotu 2. dubna 2016 v Praze. Zahájení mší svatou v 10:00 v katedrále, oběd zdarma pro registrované rodiny zajištěn. Přihlásit se můžete na www.pochodprozivot.cz

Velikonoční bohoslužby u sv. Ludmily najdete na webu www.ludmilavinohrady.cz a v příloze Farních listů příští neděli.