Farní odhlášky na týden od 3.neděle v mezidobí až ke 4. neděli, 3.února 2019

V pondělí je památka sv.Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve, ve čtvrtek je památka sv. Jana Boska, kněze, zakladatele Salesiánů.

V pátek je 1. pátek v měsíci. Tento den je u nás vždy věnován modlitbám za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání. Začínáme tichou adorací ve 14 hodin, v 15 hodin je korunka k Božímu milosrdenství, v 15:30 hodin je společná adorace, kterou povedou sestry z Kongregace sv.Karla Boromejského. Během tohoto času zpovídáme. V 16:30 hodin bude slavit mši sv. arcibiskup pražský a primas český kardinál Dominik Duka.

V sobotu je svátek Uvedeni Páně do chrámu -HROMNICE. Při odpolední mši sv. v půl páté se shromáždíme u dveří uvnitř chrámu, požehnáme svíce a malým průvodem přistoupíme k bohoslužbě.

Po skončení slavné bohoslužby odklidíme vánoční výzdobu. Prosíme o Vaší pomoc.

V neděli 3.února je v 9 hodin pravidelná mše sv. v latinském jazyce a v 11 hodin při mši sv. za celou farnost bude v rámci homilie  slovo pro děti.V tento den je také památka sv.Blažeje ochránce od bolestí krčních. V závěru mše sv. udělíme společné svatoblažejské požehnání. Individuálně jej budeme udělovat v pondělí 4.2. po mši sv.