Farní ohlášky 13. 12. – 20.12. 2015

Dnes slavíme 3. neděli adventní; v pondělí bude památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve; příští neděle bude 4. adventní.

Pastorační akce ve farnosti: tento týden budou všechny pastorační akce ve farnosti podle plánu.

Úklid kostela: tento týden bude v pátek po mši svaté velký předvánoční úklid kostela.

Roráty – v adventní době jsou každé úterý a čtvrtek od 6:10.

Otevření kostela během vánočních trhů – od pondělí do soboty bude uzavřen hlavní vchod do kostela, pro vstup do kostela použijte, prosím, boční vchod od strany metra. Hlavní vchod bude zpřístupněn jen o nedělích a vánočních svátcích.

Adventní duchovní obnova – bude v sobotu 19. prosince od 9:00 do 12:00 na faře, od 13:30 do 16:00 bude v kostele adventní zpověď; při mši svaté v 16:30 budeme udělovat svátost pomazání nemocných – zájemci ať se jmenovitě hlásí v zákristii nejpozději do pátku 18. prosince;

Betlém v našem kostele – bude zpřístupněn:

  • na Slavnost Narození Páně v pátek 25.12. v čase od 12:00 do 16:00 hodin;
  • na 2. svátek vánoční v sobotu 26.12. v čase od 12:00 do 16:00 hodin;
  • od 27.12.2015 do 2.2.2016 vždy půl hodiny před začátkem bohoslužeb, případně bude opřesněno příští neděli