Farní ohlášky 20.12.-27.12.2015

Farní ohlášky (20. 12. – 27.12. 2015)

Liturgický kalendář:

 • dnes slavíme 4. neděli adventní;
 • v úterý zveme v 6:10 na roráty
 • na Štědrý den ráno v 7:30 Vás zveme na poslední roráty v letošním roce; v 16:30 bude mše pro rodiny s dětmi z vigilie slavnosti Narození Páně; při této mši spolu s obětními dary bude přineseno Betlémské světlo; ve 24:00 hodin bude tradičně „půlnoční mše“;
 • v pátek 25. prosince, o slavnosti Narození Páně, bude nedělní pořad bohoslužeb: v 9:00, 11:00 a 16:30;
 • v sobotu 26. prosince, na 2. svátek vánoční (svátek sv. Štěpána, prvomučedníka) budou u sv. Ludmily bohoslužby v 11:00 a 16:30;
 • příští neděli 27. prosince bude svátek Svaté rodiny, při všech bohoslužbách proběhne obnova manželských slibů; od 20:00 hodin zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé (veřejná zkouška zpěvu již od 18:30);
 • ve čtvrtek 31. prosince bude mše svatá v 16:30 na poděkování na uplynulý rok s prosbou o Boží pomoc do nového roku, mši zakončí eucharistický výstav a slavnostní požehnání;
 • na Nový rok 1. ledna 2016 bude slavnost Matky Boží, Panny Marie – je to zasvěcený svátek, bude nedělní pořad bohoslužeb: v 9:00, 11:00 a 16:30.

Aktuality:

 • Pastorační akce ve farnosti: tento týden nebude výuka náboženství a další pastorační akce ve farnosti, pokračování po Novém roce.
 • Úklid kostela a strojení vánočních stromků: prosíme o pomoc s úklidem kostela a přípravou vánoční výzdoby, a to ve středu 23. prosince po mši svaté v 16:30;
 • Pohřeb a rozloučení s prof. Ondřejem Fischerem, bude ve středu 23. prosince ve 14:00 hodin u sv. Ludmily.