Farní ohlášky (29. 11. – 6.12. 2015)

Dnes slavíme 1. neděle adventní; začíná cyklus C nedělního lekcionáře; jelikož je to poslední neděle v měsíci, zveme Vás do kostela od 20:00 hodin na modlitbu se zpěvy z Taizé

V pondělí bude svátek sv. Ondřeje, apoštola;

Ve čtvrtek památka sv. Františka Xaverského, kněze;

V pátek bude první pátek v měsíci; od 14:00 bude eucharistický výstav, od 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, od 15:30 adoraci za nová kněžská povolání povedou bohoslovci arcibiskupského semináře; mši sv. v 16:30 bude celebrovat otec biskup Karel Herbst SDB; na 1. pátek budeme zpovídat od 15:30 do 16:20;

Příští neděle bude 2. adventní; při všech bohoslužbách proběhne mikulášská sbírka na bohoslovce;

 Aktuality:

Pastorační akce ve farnosti: tento týden budou všechny pastorační akce ve farnosti.

Úklid kostela: úklid kostela bude tento týden ve čtvrtek po mší svaté v 16:30.

Roráty – v adventní době bude každé úterý a čtvrtek od 6:10 mše se zpívanými roráty.

Mikulášská besídka pro děti – bude na faře v Jugoslávské 27 v sobotu 5. prosince od 17:00 hodin, do středy 2. prosince je třeba jmenovitě přihlásit děti v sakristii nebo na faře;

Od 19:00 bude na schodech kostela mikulášské představení pro děti, budou k vidění Mikuláš, Anděl a Čert na chůdách, žonglování s ohněm a další atrakce.

Otevření kostela během vánočních trhů – od pondělí do soboty bude uzavřen hlavní vchod do kostela, pro vstup do kostela použijte, prosím, boční vchod od strany metra. Hlavní vchod bude zpřístupněn jen o nedělích a vánočních svátcích.