Farní ohlášky 3.1. – 10.1.2016

Farní ohlášky (3. 1. – 10.1. 2016)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 2. neděli po Narození Páně;

– v úterý 5. ledna bude mše svatá v 16:30 z vigilie slavnosti Zjevení Páně; na závěr mše budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu;

– ve středu bude slavnost Zjevení Páně – je to doporučený svátek;

– příští neděli 10. ledna bude svátek Křtu Páně; tímto svátkem končí doba vánoční;

 

Aktuality:

Pastorační akce ve farnosti: tento týden bude už čtvrteční výuka náboženství; další pastorační akce ve farnosti začnou od pondělí 11. ledna;

Betlém v našem kostele – bude zpřístupněn do 2. února 2016 vždy půl hodiny před začátkem bohoslužeb;

Tříkrálová sbírka – od 3. do 10. ledna 2016 proběhne v pražské arcidiecézi Tříkrálová sbírka na pomoc lidem v nouzi a na podporu sociálních a zdravotních služeb Charity. Sbírku oficiálně zahájí kardinál Dominik Duka v neděli 3. ledna ve 14:00 hodin bohoslužbou slova v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně. Poté pořádá Arcidiecézní charita Praha průvod Tří králů na velbloudech přes Karlův most na Staroměstské náměstí.

Žádáme dobrovolníky z farnosti, kteří by se chtěli zapojit do koledování, aby se hlásili v sakristii.