Farní ohlášky 6. 12. – 13.12. 2015

Dnes slavíme 2. neděli adventní; při všech bohoslužbách proběhne dnes mikulášská sbírka na bohoslovce;

– v pondělí bude památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve;

– v úterý bude slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu – je to doporučený svátek;

– příští neděle bude 3. adventní;

Aktuality:

Pastorační akce ve farnosti: tento týden budou všechny pastorační akce ve farnosti kromě čtvrteční výuky náboženství.

Úklid kostela: tento týden úklid kostela bude v sobotu po mší svaté v 16:30.

Roráty – v adventní době jsou každé úterý a čtvrtek od 6:10.

Otevření kostela během vánočních trhů – od pondělí do soboty bude uzavřen hlavní vchod do kostela, pro vstup do kostela použijte, prosím, boční vchod od strany metra. Hlavní vchod bude zpřístupněn jen o nedělích a vánočních svátcích.

Adventní duchovní obnova – bude v sobotu 19. prosince od 9:00 do 12:00 na faře, od 12:30 možnost oběda v kavárně Křesťanského domova mládeže – k obědu je třeba se co nejdříve přihlásit (nejpozději do 15. prosince); od 13:30 do 16:00 bude v kostele adventní zpověď; při mši svaté v 16:30 budeme udělovat svátost pomazání nemocných – zájemci ať se jmenovitě hlásí v zákristii nejpozději do pátku 18. prosince;

Rok milosrdenství – Bulou MISERICORDIAE VULTUS vyhlásil papež František od 8. prosince 2015 do slavnosti Krista Krále 20. listopadu 2016 jubilejní Rok milosrdenství. V pražské arcidiecézi bude v sobotu 12. prosince 2015 otevřena ve svatovítské katedrále jubilejní brána při slavnostní bohoslužbě od 10:00 hodin. Na svátek Svaté Rodiny v neděli 27. prosince bude otevřena jubilejní brána v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech, který je stanoven jako zvláštní kostel k tomuto jubileu. Zde se také od ledna začnou vždy v pátek konat modlitby k tomuto jubileu. Bude zde mše svatá v 8:00 a 18:00 hod. Po večerní mši svaté bude vždy eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření. Jako další jubilejní kostely v pražské arcidiecézi jsou určeny: kostel Pražského Jezulátka, kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kostel sv. Matouše v Hrádku u Vlašimi a klášterní kostel Nejsvětější Trojice ve Slaném. V těchto místech bude otevřena jubilejní brána na svátek Svaté Rodiny v neděli 27. prosince 2015. V bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře bude jubilejní brána otevřena v den slavnosti Korunovace 29. Května 2016. Klášterní kostel Panny Marie (Svatá Dobrotivá) v Zaječově bude vyhlášen poutním kostelem v Roce milosrdenství na období prázdnin příštího roku.