Farní ohlášky na 1.neděli adventní 2.12.

Při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce.

Po celou adventní dobu každé úterý a čtvrtek v 6 hodin ráno jsou u oltáře Panny Marie Roráty a po skončení je malá snídaně v sakristii.

Ve středu 5.12.v předvečer památky sv.Mikuláše je v 16,30 mše svatá pro děti a po skončení je malý svatomikulášský program. Počítá se i s mikulášskou nadílkou. Prosíme rodiče, aby se dnes po mši svaté  přihlásili v sakristii, kde jim sdělíme podrobnosti.

V pátek je den modliteb za rodiny a kněžská řeholní povolání. Začínáme jako obvykle výstavem Nejsvětější Svátostí Oltářní a společnou adoraci povedou bohoslovci našeho kněžského semináře. V 16,30 hodin mši svatou bude celebrovat provinciál Kapucínů P.Dismas.

V sobotu 8.12. v den Slavnosti Neposkvrněného Početí Panny Marie v naší farnosti prožijeme DUCHOVNÍ OBNOVU.Začínáme  na faře v 9 hodin první přednáškou, pokračujeme v 10,30 druhým rozjímáním. Obnovu zakončíme v poledne modlitbou Anděl Páně.

Příští neděle je 2.adventní.

Upozorňujeme, že během Adventu odpoledne v 16 hodin uzavíráme hlavní vchod a na mši sv. svatou se otevírá vchod do kostela  z pravé boční  strany .