Farní ohlášky na 3. neděli postní 4. března 2018

Farní ohlášky (4.3.2018 – 11.3.2018)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 3. neděli postní; v 15:45 Vás zveme na pobožnost křížové cesty;

– příští neděle bude 4. postní; při všech bohoslužbách proběhne sbírka na charitní činnost v arcidiecézi; po mši sv. v 9:00 a 11:00 dobrovolníci z obecně prospěšné společnosti „Zajíček na koni“ budou prodávat velikonoční pohlednice a další výrobky, vybrané peníze pomohou dofinancovat jízdy na koních pro handicapované děti;

Aktuality:

Ministrantská schůzka – bude v úterý po mši svaté v 16:30;

Výuka náboženství – bude ve středu od 15:00 v sále na faře.

Středeční eucharistická adorace – každou středu od 19:00 do 20:00 je v našem kostele u bočního oltáře sv. Josefa eucharistická adorace, vstup do kostela bočním vchodem.

Křížová cesta – v pátek v 17:15, v neděli od 15:45.

24 hodin pro Pána – dvaceti čtyř hodinový prostor pro svátost smíření spojený s eucharistickou adoraci bude v kostele Panny Marie Sněžné. Začne v pátek 9. března v 18:00 hodin mší svatou a bude pokračovat celou noc a celý den a skončí v sobotu 10. března mší svatou v 18:00 hodin.

Postní TAMMÍM 2018 – Seminaristé Arcibiskupského semináře v Praze již tradičně pořádají duchovní víkend pro mladé muže ve věku od 15 do 30 let, tentokrát na téma „Každému je dán dar“. Termín od 9. – 11. března 2018.