Farní ohlášky na Květnou neděli 9. dubna

Farní ohlášky (9.4. – 16.4.2017)
Liturgický kalendář:
– dnes slavíme Květnou – Pašijovou neděli; od 15:45 zveme Vás na pobožnost křížové cesty;
– Zelený čtvrtek:
od 16:30 mše svatá na památku Večeře Páně
od 20:00 do 22:00 bdění v Getsemanské zahradě (20:00-21:00 bude vedená společná adorace)
– Velký pátek:
od 9:00 do 15:00 bdění v Getsemanské zahradě
od 15:00 do 16:00 Křížová cesta
od 16:00 do 16:20 začátek Novény k Božímu milosrdenství
od 16:30 začátek velkopátečních obřadů
od 18:00 do 20:00 bdění u Božího hrobu; na Velký pátek proběhne už tradičně sbírka na Svatou Zemi – označená pokladnička bude vystavena u kaple Božího hrobu
– Bílá sobota:
od 9:00 do 9:30 Modlitba se čtením a Ranní chvály
od 9:30 do 15:00 bdění u Božího hrobu
od 15:00 do 15:20 Novéna k Božímu milosrdenství
od 15:30 do 20:00 kostel bude uzavřen pro veřejnost (příprava velikonoční výzdoby – každá pomoc bude vítána)
od 20:30 obřadem žehnání ohně před kostelem začne slavení Velikonoční vigilie (lektory prosíme o včasné zapsání se v sakristii k příslušným čtením)
– Neděle Zmrtvýchvstání Páně:
mše sv. v 9:00, 11:00 a 16:30
od 16:00 Novéna k Božímu milosrdenství
(při mších v 9:00 a 11:00 žehnání pokrmů)
– Pondělí velikonoční:
mše sv. v 11:00 a 16:30 (v 9:00 není)
od 16:00 Novéna k Božímu milosrdenství

Aktuality:
Ministrantská schůzka – bude v úterý po mši svaté v 16:30.
Výuka náboženství – ve středu 12. dubna nebude.
Předvelikonoční svátost smíření:
– v pondělí Svatého týdne (10. dubna) budeme zpovídat od 15:30 do 16:30 a od 17:30 do 19:00.
– v úterý a středu Svatého týdne (11. a 12. dubna) půl hodiny před mši svatou;
Předvelikonoční úklid kostela – bude ve středu 12. dubna od 17:30, prosíme o pomoc s přípravou Getsemanské zahrady a Božího hrobu.
Hlídání kostela na Velký pátek a Bílou sobotu – prosíme o pomoc s hlídáním kostela na Velký Pátek a Bílou sobotu, rozpis služeb je v sakristii – je potřeba zajistit hlídání na Velký pátek od 9:00 do 15:00 a na Bílou sobotu od 9:30 do 15:00.