Farní ohlášky na neděli 28.října

V tuto neděli při všech bohoslužbách vzpomeneme na stoleté jubileu naší  krásné vlasti.

V 15 hodin se rozezní na 10 minut naše zvony.

V pondělí si připomeneme památku blahoslavené mučednice Marie Restituty Kafkové. Ve středu je památka sv. Wolfganga,

Ve čtvrtek 1.listopadu je Slavnost Všech svatých.

V pátek je vzpomínka na všechny zemřelé. Zároveň je první pátek v měsíci, kdy při adoraci budeme pamatovat na naše rodiny a na nová kněžská a řeholní povolání,

V sobotu 3, listopadu je sobotní památka Panny Marie a v sousedství v arcibiskupském gymnáziu bude probíhat festival dětských pěveckých sborů. Vrcholem celého dne bude mše sv. v našem kostele, kterou bude celebrovat P. Ondřej Pávek.

Příští neděle bude 31. v mezidobí

Minulá neděle byla dnem proseb za misie a misionáře. Vykonali jsme sbírku, která činila 18.167 Kč, naše maminky za prodej misijních kalendářů vybraly 10.250  Kč. Obě částky budou předány Misijnímu dílu. Děkujeme za Vaší pozornost a štědrost.