Farní ohlášky na neděli 11. listopadu 2018

Dnes si připomínáme 100 leté výročí ukončení 1.světové války. Ve 13,30 hodin se na  10 minut na našem kostele rozezní zvony. Jejich zvuk nechť je prosbou za všechny lidské oběti této kruté války.

Zároveň při všech bohoslužbách vykonáme sbírku na Charitu.

V pondělí oslavíme památku sv. Josafata, biskupa a mučedníka. Obvyklou mši svatou v 16, 30 hodin doprovodí svým zpěvem velký pěvecký sbor gymnázia na Velehradě.

V úterý je krásná památka naší sv. Anežky České. Při mši svaté zazní skladba ke cti sv.  Anežky od varhaníka pana Procházky.

V sobotu 17. listopadu v 10 hodin poděkujeme Pánu Bohu a sv. Anežce za 29 let svobody  mší svatou, kterou bude celebrovat biskup Zdeněk. Po bohoslužbě půjdeme průvodem na Národní třídu, abychom si připomněli události roku 1989. Celou mši svatou bude přenášet i televize NOE. Plakátek k této mši svaté si můžete stáhnout zde: Mse_na_podekovani_za_29_let_svobody.

Příští neděle je 33. neděle v mezidobí. Mše sv. jsou jako obvykle.

Zveme vás na Farní den deskových her. Podrobnosti si přečtěte na tomto plakátku: Den_her_na_fare_2018