Farní ohlášky na neděli 14. října 2018

Mše svaté jsou jako obvykle.

V neděli je mše svatá v 9:00, 11:00 a  v 16:30.

Při farní bohoslužbě v 11:00 se rozloučíme s P. Stanislavem, který po 15 letech obětavé služby přechází na poutní místo Svatý Kopeček u Olomouce. Díky za vše!

V pondělí – památka sv.Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

V úterý – památka  sv.Markéty Marie Alacoque, panny

Ve středu   – památka sv.Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Ve čtvrtek  – svátek sv.Lukáše, evangelisty

V pátek  – památka sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží a jejich druhů, mučedníků

V sobotu  – památka Panny Marie

Příští neděle je 29. neděle v mezidobí, misijní neděle. Při mši svaté vykonáme sbírku na podporu misií.