Farní ohlášky na 5. neděli postní 18. března 2018

Farní ohlášky (18.3.2018 – 25.3.2018)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 5. neděli postní; po mši sv. v 9:00 a 11:00 potkáte opět dobrovolníky o.p.s. „Zajíček na koni“, kteří budou prodávat velikonoční pohlednice a další výrobky; v 15:45 Vás zveme na pobožnost křížové cesty;

– v pondělí budeme slavit slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie – je to doporučený svátek;

– příští neděle bude Květná (Pašijová) neděle – bohoslužby začnou obřadem žehnání ratolestí před kostelem a slavnostním průvodem – ratolestí si, prosíme, doneste s sebou;

Aktuality:

Ministrantská schůzka – bude v úterý po mši svaté v 16:30;

Výuka náboženství – bude ve středu od 15:00 v sále na faře.

Středeční eucharistická adorace – každou středu od 19:00 do 20:00 je v našem kostele u bočního oltáře sv. Josefa eucharistická adorace, vstup do kostela bočním vchodem.

Křížová cesta – v pátek v 17:15, v neděli od 15:45.

Světové setkání mládeže Arcidiecéze pražské – bude v sobotu 24. března, program se uskuteční na Arcibiskupském gymnáziu, od 11:30 bude v našem kostele mše svatá, hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP.

Předvelikonoční svátost smíření: kromě obvyklého zpovídání půl hodiny před mši svatou bude možné přijmout svátost smíření v tyto dny:

sobota 24. března od 17:15 do 19:00, pondělí Svatého týdne 26. března od 17:15 do 19:00.

Svátost pomazání nemocných – budeme udělovat při mši svaté v 16:30 v pondělí 26. března, prosíme se jmenovitě přihlásit v sakristii nejpozději do neděle 25. března (tj. do Květné neděle).

Hlídání kostela na Velký pátek a Bílou sobotu – jako každý rok chceme zpřístupnit kostel celodenně na Velký pátek a Bílou sobotu – prosíme o pomoc s hlídáním kostela na Velký pátek mezi 9:00 a 15:00 a na Bílou sobotu od 9:30 do 15:00, zapsat se můžete co nejdříve s sakristii kostela.