Farní ohlášky na neděli 18.listopadu

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí.

Ve středu je památka Zasvěcení Panny v Jeruzalémě, v pátek 22.11. je památka sv.Cecílie, panny a mučednice, patronky zpěváků a hudebníků. V sobotu je památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků z Vietnamu.

Příští neděle je závěr církevního roku a je Slavnost Ježíše Krista Krále. Mše svaté jsou jako obvykle.

PROSBA NA VÁS…

Rádi bychom vyklidili prostory půdy a sklepa na faře. V sobotu 24.11. od 10 hodin bude přistaven před farou kontejner, kam bychom složili odpad a nepotřebné věci. Bez Vaší pomoci se neobejdeme. Prosíme, kdo by byl ochoten nám pomoci ať se osobně přihlásí u nás kněží v sakristii či na faře.Díky za Vaší ochotu a pomoc.

PODĚKOVÁNÍ

V sobotu 17.11. v 10 hodin celebroval světící biskup Zdeněk Wasserbaur v našem kostele děkovnou mši sv. za naši vlast u příležitosti 29.výročí od Sametové revoluce. Bohoslužbu  přenášelo Radio Proglas. Zázemí pro tuto slavnost zajišťovalo několik farních spolupracovníků, hudební doprovod a zpěv i příprava na mši sv. bylo na nich.

Zároveň v sousedství u sester Františkánek  proběhl Farní den deskových her, který byl velmi nápaditý.

Všem milým farním spolupracovníkům patří poděkování. Pán Bůh zaplať!