Farní ohlášky na neděli 23. září 2018

Farní ohlášky (23.9. – 30.9.2018)

Liturgický kalendář:

– Dnes slavíme 25. nedělí v liturgickém mezidobí;

– ve středu bude nezávazná památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků;

– ve čtvrtek památka sv. Vincence z Paula, kněze;

– v pátek bude slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa – je to doporučený svátek;

– v pátek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů;

– v sobotu památka Panny Marie;

– příští neděle bude 26. v liturgickém mezidobí; při všech bohoslužbách proběhne svatováclavská sbírka na církevní školství.

 

Pozor! V neděli 7. října odpolední mše svatá začne výjimečně o půl hodiny dřív, začne už v 16:00 hodin.

 

Aktuality:

Výuka náboženství – pro nedostatečný počet přihlášených děti (pouze tří přihlášky pro oba stupně základní školy) v letošním školním roce nebude probíhat výuka náboženství. Rodiče třech přihlášených děti žádáme, aby pro ně výuku náboženství domluvili ve farnosti u kostela sv. Ignáce nebo u Nejsvětějšího Srdce Páně.

Katechumenát a příprava na svátost biřmování – katechumeni a biřmovanci budou mít společnou přípravu každé pondělí od 19:00 v sále na faře (Jugoslávská 27), příprava začne od 1. října.

Slavnost 125. výročí posvěcení kostela a žehnání opravených varhan –

֍ neděle 7. října 2018

  • odpolední mše svatá bude výjimečně v 16:00 hodin!
  • od 18:00 hodin Vás zveme na varhanní koncert MgA. Jakuba Janšty, varhaníka kostela sv. Františka z Assisi (u křižovníků). Vstupenky bude možné zakoupit u vchodu do kostela – doporučené vstupné 150,-Kč za osobu. Záštitu nad koncertem převzal ministr kultury ČR a Městská část Praha 2, která na organizaci koncertu přispěla částkou 20.000,- Kč.
  • Po koncertě bude následovat přednáška o proběhlém restaurování varhan a následně komentovaná prohlídka varhan – prohlídky budou zřejmě dvě, protože kapacita kůru je maximálně 30 osob na jednu prohlídku. V případě většího zájmu o komentovanou prohlídku budou nabídnuty, po dohodě s našimi varhaníky, další termíny prohlídek.

֍ pondělí 8. října 2018

  • od 16:30 Vás zveme na pontifikální mši svatou ke 125. výročí posvěcení kostela, mše bude spojená s žehnáním restaurovaných varhan. Hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP. Mši svatou bude doprovázet Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy pod vedením Jakuba Zichy, vystoupí Stanislava Jirků – mezzosoprán a František Zahradníček – oba sólisté Národního divadla, na varhany zahraje Jan Kalfus, profesor Pražské konzervatoře. Při bohoslužbě zazní vybrané části děl Antonína Dvořáka: Svatá Ludmila (op. 71) a Biblické písně (op. 99).

Pro připomenutí:

Památní medaile k 125. výročí posvěcení kostela v předsíni našeho kostela najdete prodejní automat na pamětní medaile, kde si můžete zakoupit za cenu 2 EUR nebo 50,-Kč pamětní medaili k 125. výročí posvěcení našeho kostela. Výpůjčku automatu na medaile pořídil na své náklady Spolek přátel kostela sv. Ludmily.

Stojan na votivní svíčky – vhazujte mince pouze v hodnotě 10, 20 a 50 Kč (drobnější mince automat nebere).

Průvodce po našem kostele – v sakristii dostanete malý průvodce po našem kostele, zatím v české a anglické verzi – za 30,-Kč nebo za 1,50 EUR.