Farní ohlášky na neděli 25.listopadu

Slavností JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE uzavíráme církevní rok.

V pátek 30. 11. je svátek sv.Ondřeje, apoštola a v sobotu 1.prosince je památka sv.Emunda Kampiána, kněze a mučedníka.

Příští neděle je 1. neděle adventní, kdy začíná cyklus C nedělního lekcionáře. Při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce, které umístěte na stupně oltáře. Při mši sv. v 11 hodin bude i slůvko pro děti.