Farní ohlášky na neděli 26.2.

Farní ohlášky (26.2. – 5.3.2017)
Liturgický kalendář:

– dnes slavíme 8. neděli v mezidobí;
– ve středu začne postní doba, při mši svaté v 16:30 budeme udělovat popelec;
– v pátek 3. března je první pátek v měsíci – od 14:00 bude v našem kostele začátek eucharistické adorace, od 15:00 modlitba Korunky k Božímu milosrdenství, od 15:30 adorací za nová kněžská a řeholní povolání povedou sestry fokolarínky, mši sv. v 16:30 bude celebrovat pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka; na první pátek zpovídáme od 15:15 do 16:00; prosíme o pomoc s hlídáním kostela od 14:00 do 15:00;
– příští neděle bude 1. postní;

Aktuality:
Ministrantská schůzka – je v kostele každé úterý po mši svaté v 16:30;
Výuka náboženství – tento týden – na Popeleční středu – výuka náboženství nebude;
Čaj o páté katolických učitelů – Mons. Václav Malý, biskupský vikář pro vzdělávání, a mons. Michael Slavík, biskupský vikář pro pastoraci, zvou katolické učitele, kteří působí na veřejných, tj. státních základních a středních školách na neformální setkání nazvané „Čaj o páté katolických učitelů“. Cílem setkání je ocenit učitelské povolání a povzbudit věřící učitele Arcidiecéze pražské v jejich nelehkém povolání. Dále budou na tomto setkání představeny projekty směřované do prostředí veřejných základních a středních škol. Setkání se uskuteční v úterý 21. března 2017 od 16:30 na Arcibiskupství pražském (Hradčanské nám. 16, Praha 1). Z organizačních důvodů prosíme zájemce o nezávazné oznámení účasti do 16. března na mail: dostal@apha.cz.
Křížová cesta v postní době – zveme do našeho kostela na pobožnost křížové cesty v pátky (kromě 1. pátku v měsíci) po mši svaté v 16:30 a o nedělích od 15:45. První pobožnost křížové cesty bude v neděli 5. března od 15:45.
Postní almužna – během postní doby bude vzadu kostela vystavená kašička označená nápisem „Postní almužna“. Finanční prostředky budou použity pro pomoc potřebným.
Sbírka papírových padesátikorun na stavbu kostela – obrátil se na nás P. Pavel Hověz, farář z Brna – Lesné, kde usilují o výstavbu nového kostela, s následující prosbou:
Drahý bratře v Kristu a otče, dovoluji si Vás poprosit o pomoc a solidární službu s naší farností, která jak víte shání všemožným způsobem finanční prostředky na stavbu nového kostela v Brně-Lesné. V měsíci březnu končí poslední možnost výměny papírových padesátikorun. Dle zpráv z ČNB je jich u lidí roztroušeno ještě za několik stovek milionů korun a od 1.4. budou mít jen nepatrnou hodnotu pro sběratele.

Prosíme o ohlášení o několika nedělích ve Vašich kostelích, že kdo nechce, aby tyto prostředky propadly ve prospěch státu, může je nám darovat na stavbu kostela v Brně-Lesné. Dále Vás prosíme, abyste nám takto sesbírané bankovky poslal nejpozději v pátek 24. března, abychom je ještě stačili v brněnské ČNB vyměnit. Předem mnohokrát děkujeme.
Zdraví a žehná Pavel Hověz, farář