Farní ohlášky na neděli 26. listopadu

Farní ohlášky (26.11. – 3.12.2017)

Liturgický kalendář:

– dnes je slavnost Ježíše Krista Krále;

– ve čtvrtek bude svátek sv. Ondřeje, apoštola;

– v pátek 1. prosince budeme slavit 1. pátek v měsíci; v našem kostele bude od 14:00 hodin eucharistický výstav, od 15:00 korunka k Božímu milosrdenství, od 15:30 začne adorace za nová kněžská a řeholní povolání, kterou povedou bohoslovci arcibiskupského semináře, mši sv. v 16:30 bude celebrovat emeritní pomocný biskup  pražský Karel Herbst SDB;

– v sobotu památka Panny Marie;

– příští neděle bude 1. adventní – začne cyklus B liturgického roku;

 

Aktuality:

Výuka náboženství – výuka náboženství ve středu 29.11. nebude.

Středeční eucharistická adorace – každou středu od 19:00 do 20:00 je v našem kostele u bočního oltáře sv. Josefa eucharistická adorace, vstup do kostela bočním vchodem.

Výroba adventních věnců – proběhne v sobotu 2. prosince od 10:00 hodin v sále na faře. Chvojí na výrobu věnců si, prosíme, přineste s sebou.

Roráty – budou v adventu každé úterý a čtvrtek od 6:00 hodin.

Adventní zpověď – bude v sobotu 16. prosince a v neděli 17. prosince od 14:00 do 16:20.

Svátost pomazání nemocných – budeme udělovat při mši sv. v 16:30 v sobotu 16. prosince. Všechny zájemce prosíme, aby nejpozději do pátku 15. prosince nahlásili v sakristii své jméno a příjmení.

Poděkování za misijní sbírku – sbírka na misie z neděle 22. října vynesla 10.675,-Kč – částka byla odeslána na účet pražského arcibiskupství; prodejem misijních kalendářů o dvou listopadových nedělích vybráno částku 10.800,-Kč – peníze byly odeslány na účet papežských misijních děl. Všem dárcům srdečně děkujeme!