Farní ohlášky na neděli 4. listopadu

Dnes při latinské mši sv. v 9 hodin a pak při hlavní mši sv. v 11 hodin za celou farnost si připomeneme smutné výročí 100 let od stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Při obou bohoslužbách zazní úryvky z díla českého básníka Václava Renče PRAŽSKÁ LEGENDA  v podání herce Miroslava Gabriela Částka.

Po celý dušičkový oktáv, tedy do 8. 11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Podmínkou je účast na mši sv. s přijetím Eucharistie, modlitba Vyznání víry Otče náš a Zdrávas Maria  na úmysl sv. Otce a při návštěvě hřbitova jakákoliv modlitba za zemřelé.

V pátek 9.11. je svátek Posvěcení lateránské baziliky.

V sobotu je památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve.

Po mši svaté v 16,30 hodin je pravidelný úklid kostela. Děkujeme za Vaší pomoc.

Příští neděle je 32. v mezidobí a při ní si vzpomeneme nejen na sv. Martina, ale na 100 let od ukončení první světové války. Ve 13,30 hodin se na 10 minut rození zvony našeho chrámu k uctění všech padlých.

NÁVŠTĚVA NAŠEHO KOSTELA

Každý den od pondělí do pátku od 12 hodin do podvečerní bohoslužby je přístupný náš kostel k tiché modlitbě, v sobotu od 10 hodin do 16 hodin, pak je mše sv. v 16,30 hodin.

17.LISTOPAD u nás

V sobotu  v 10 hodin poděkujeme za 29 let života ve svobodě. Mši sv. na poděkování Pánu Bohu a sv. Anežce bude sloužit biskup Zdeněk.

Plakátek: Mše2018_A4