Farní ohlášky na neděli Křtu Páně 10. ledna 2016

Farní ohlášky (10. 1. – 17.1. 2016)

Liturgický kalendář:

– dnes slavíme svátek Křtu Páně, tímto svátkem končí doba vánoční;

– příští neděle bude 2. v liturgickém mezidobí;

Aktuality:

Pastorační akce ve farnosti: tento týden budou všechny pastorační akce kromě čtvrteční výuky náboženství (výuka se nekoná kvůli studijním povinnostem P. Stanislava);

Betlém v našem kostele – bude zpřístupněn do 2. února 2016 vždy půl hodiny před začátkem bohoslužeb;

Tříkrálová sbírka – dnešní neděli 10. ledna končí Tříkrálová sbírka, která je určená na pomoc lidem v nouzi a na podporu sociálních a zdravotních služeb Charity. Děkujeme všem, kteří sbírku finančně podpořili a také všem koledníkům s naší farnosti.

Dětský karneval – bude v neděli 24. ledna 2016 od 15:00 hodin v kavárně Křesťanského domova mládeže. Přihlášky přijímáme v sakristii nejpozději do příští neděle 17. ledna 2016.

Farní ples – bude v kavárně Křesťanského domova mládeže v sobotu 6. února 2016 od 19:00 hodin. Hrát bude opět skvělý Anna W Quintet. Vstupenky na ples jsou k dostání v sakristii v ceně 250,- Kč na osobu. V ceně vstupenky je občerstvení a honorář hudebníků, nápoje a další pití každý si hradí sám. Pronájem kavárny, díky laskavosti Školských sester, je zdarma.

Prosíme o příspěvky do tomboly, jak na ples, tak na dětský karneval.