Farní ohlášky na týden od 2.neděle v mezidobí do neděle 27.ledna

Dnes při mši sv. v 11 hodin vzpomeneme na  vynikajícího, mnohostranného umělce autora našeho chrámu sv. Ludmily architekta  Josefa Mockera. Ve středu 16.1.tomu bylo 120 let od jeho úmrtí.

Odpoledne se koná  komentovaná prohlídka našeho chrámu s odborným výkladem Mgr. Michaela Soukupa, kulturního publicisty, lektora dramaturgie Volksoper Wien. Posluchači se v rámci prohlídky důkladně seznámí s historií farnosti a kostela. Dozvědí se také mj., které významné osobnosti politického a kulturního života byly u sv. Ludmily pokřtěny či zde uzavřely církevní sňatek. Bude rovněž pamatováno na dlouhodobé uzavření chrámu, velice komplikovanou renovaci chrámového interiéru i tendence přeměnit renovovaný kostel na koncertní síň.

Prohlídka začíná ve 14 hodin přímo v kostele. Přijďte blíže poznat 125letý příběh našeho  chrámu.

Plakát na tuto akci je zde: Mocker – Plakát

Prožíváme Týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, pamatujme na tento úmysl.

V pondělí je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.Ve čtvrtek památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. V pátek je svátek Obrácení sv.Pavla, v sobotu památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Příští neděle je 3.neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří včera přišli pomoci s úklidem kostela. Pán Bůh zaplať! 🙂